Lenka Pipková

Život mě zavedl do různých koutů světa, měla jsem příležitost žít v prostředí rozličných kultur a vnímat rozmanité způsoby přístupu k životu i výchově dětí. Chceme-li žít ve svobodné společnosti, kde se lidé navzájem respektují, jsou aktivní ve svém životě, komunitě i společnosti, mají úctu k přírodě a chrání ji, je potřeba, aby naše děti samy v těchto hodnotách vyrůstaly. Poté, co mě mé kroky přivedly do Hejnic, rozhodla jsem otevřít lesní školičku, která by takovéto prostředí dětem nabízela. Sama jsem maminkou dvou malých chlapců a vnímám, že právě respekt je základem našeho krásného vztahu.

Barbora Macháčková

Do Skřivánku mě přivedla láska k přírodě a láska k dětem. Dostává se mi zde možností tyto dvě podstatné části mého života propojovat a hledat různé jejich kombinace. Zjišťuji, že dětské pokojíčky nemusí být přeplněné hračkami, ale že stačí vzít děti ven a nechat je si hrát. Vždyť o tom přeci dětství je a paní příroda nám hraček nachystala až až. Jako budoucí paní učitelka se snažím stále se učit a rozvíjet a věřím, že respektující přístup může fungovat i v tradičním školství.

Hanka Valová

Jsem maminkou tří malých dětí a i díky nim si každý den stále více uvědomuji, jak velkou roli hraje v životě každého z nás vzájemný respekt a svoboda.

A je jedno, zda nám je šedesát nebo třeba „jen“ půl roku. Věřím, že pro to, aby z dětí vyrostli spokojení dospěláci, kteří si budou umět v životě poradit, hrají respektující přístup, svobodná hra a čas strávený v přírodě klíčovou roli.

Šárka Hrudíková

Vyrůstala jsem v malé vesničce v Českém ráji a možná právě krása okolí a omezená dostupnost městských radovánek ve mně vyvolaly lásku k přírodě, jejímu poznávání a objevování. I proto jsem volila vzdělání se zaměřením na ekologii a ochranu životního prostředí. Jsem maminkou dvou malých dětí, a právě na nich opět vidím, jak nás příroda dokáže povzbudit, inspirovat, posouvat naše možnosti a zároveň dodávat klid a porozumění. Přála bych si, aby měly nejen ony měly možnost pobytem v přírodě a volnou hrou, ji pozorovat, naslouchat, učit se od ní a na oplátku ji i chránit.

Iva Schottová

Jsem maminka 4 synů a miluji divokou přírodu a souzním s cestou svobodného vzdělávání a svobodné hry dětí venku v jakémkoli věku. Vystudovala jsem biologii a výchovu ke zdraví na Pedagogické fakultě, ale v klasickém školství nepůsobím. Své syny vzdělávám doma a spolupracuji na individuálním vzdělávání dětí s dalšími rodinami. Miluji procházky a pozorování přírody, malování, zpívání, focení a knížky.

Eva Ohrablová

Jsem člověk, pro kterého je LÁSKA podstatou, smyslem, příběhem a cestou. Láska člověka rozzáří, je dokonale nakažlivá a úžasně osvobozující. Bezpodmínečně miluji své děti, které mě doprovází na každodenní cestě životem a jsou mými největšími učiteli. Společně se potulujeme přírodou, vnímáme její přirozenost a přítomnost. A taková se snažím být – přirozená, přítomná a láskyplná, abych děti mohla bezpečně provázet na jejich cestě.

Karolína Blažková

Má láska k dětem mě přivedla na učitelskou dráhu. Poté, co jsem se stala maminkou dvou malých chlapců, jsem se zaměřila na rozvoj respektujícího přístupu k dětem. Miluji přírodu a hudbu.