Lenka Pipková

Život mě zavedl do různých koutů světa, měla jsem příležitost žít v prostředí rozličných kultur a vnímat a učit se rozmanité způsoby přístupu k životu i výchově dětí. Pochopila jsem, že chceme-li žít ve svobodné společnosti, kde se lidé navzájem respektují, jsou aktivní ve svém životě, komunitě i společnosti, mají úctu k přírodě a chrání ji, je potřeba, aby naše děti samy v těchto hodnotách vyrůstaly. Poté, co mě mé kroky přivedly do Hejnic, rozhodla jsem otevřít lesní školičku, která by takovéto prostředí dětem nabízela. Sama jsem maminkou dvou malých chlapců a vnímám, že právě respekt je základem našeho krásného vztahu.“

Vendula Kučerová

Vendula Kučerová

Věřím, že to nejkrásnější a nejdůležitější je láska. Láska k sobě samému, k ostatním, k přírodě. Je toho opravdu mnoho, čemu se od přírody můžeme učit. Stačí se jen zastavit, naslouchat a spatřit to vše krásné, co nám příroda nabízí. A k tomu chci vést i děti, stejně jako jsem k tomu vedla své dvě již dospělé dcery. Milovat, být v harmonii s přírodou a žít přítomným okamžikem.“

Hanka Valová

Jsem maminkou tří malých dětí a i díky nim si každý den stále více uvědomuji, jak velkou roli hraje v životě každého z nás vzájemný respekt a svoboda. A je jedno, zda nám je šedesát nebo třeba „jen“ půl roku. Věřím, že pro to, aby z dětí vyrostli spokojení dospěláci, kteří si budou umět v životě poradit, hrají respektující přístup, svobodná hra a čas strávený v přírodě klíčovou roli.“

Marcela Pelinková

Přesto, že žiju v obci uprostřed krásné přírody, vidím kolem sebe spousty dětí, které neznají základní lesní zvířata, stromy nebo květiny. Svůj volný čas tráví u obrazovky a venku už si už snad ani neumí hrát. Se svými dětmi trávím hodně času v přírodě a vnímám příznivý vliv, který to na ně má. Těší mě, že se mohu podílet na tom, aby nová generace byla ohleduplnější k přírodě a k sobě sama i navzájem.“

Iva Schottová

Jsem maminka 4 synů a miluji divokou přírodu a souzním s cestou svobodného vzdělávání a svobodné hry dětí venku v jakémkoli věku. Vystudovala jsem biologii a výchovu ke zdraví na Pedagogické fakultě, ale v klasickém školství nepůsobím. Své syny vzdělávám doma a spolupracuji na individuálním vzdělávání dětí s dalšími rodinami. Miluji procházky a pozorování přírody, malování, zpívání, focení a knížky.