Základní hodnoty, ze kterých vycházíme, jsou svoboda, důvěra a respekt vůči sobě i ostatním a na nich je postaven i chod naší školičky.

Věříme, že každé dítě je ve svém životě a učení se vedeno vlastní vnitřní motivací, a vytváříme proto prostor, ve kterém se mohou děti v bezpečném a inspirativním prostředí rozvíjet, učit a hrát si. Zároveň se u nás děti učí nejen respektu vůči sobě, ale také ostatním lidem, abychom mohli společně budovat fungující tým, ve kterém se budeme všichni, děti, průvodci, rodiče i případní návštěvníci, cítit dobře a bezpečně.

Inspirují nás principy lesní pedagogiky a svobodného učení se. Jsme přesvědčeni, že se děti nejlépe učí vlastní zkušeností, a tak jim nabízíme možnost zapojit se do celé řady aktivit, ať jde o přípravu svačiny, péči o společný prostor, pozorování přírody či testování světa kolem sebe i vlastních schopností.

Publikace, které pomáhaly formovat náš postoj a přístup a s nimiž se můžeme na základě vlastních zkušeností ztotožnit, jsou:

Respektovat a být respektován, Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Koncept kontinua – hledání ztraceného štěstí pro náš a naše děti, Jean Liedloffová

Vychováváme děti a rosteme s nimi, Naomi Aldort