Skřivánek je otevřen od 7:30 do 15:00, v případě potřeby je možné se domluvit na dřívějším příchodu či pozdějším odchodu.

Stejně jako celý rok mají i týden a jednotlivé dny svůj pravidelný rytmus. Během dne se střídají řízené aktivity (účast na nich je na svobodném rozhodnutí každého dítěte) s volnou hrou, klidnější a dynamičtější aktivity. Během každého dne dominuje pobyt venku (v zimě kratší, v létě delší) a to za každého počasí. Je proto nutné, aby měly děti kvalitní vybavení pro pobyt v přírodě. Čas oběda, odpočinku a odpoledních aktivit je převážně ve vnitřních prostorách vilky, případně na zahradě, kde jsou k dispozici dětské herní prvky přírodního charakteru.

7:30 – 8:30 příchod dětí, volná hra

8:30 – 9:00 společné přivítání, ranní kruh

9 – 12:30 pobyt venku; během tohoto bloku nabízíme řízenou aktivitu/y, dostatek prostoru pro volnou hru; kolem 10. hodiny svačíme

12:30 – 13:00 oběd

13:00 – 13:30 pohádka, odpočinek

13:30- 15:00 odpočinek (spící děti), volná hra uvnitř či na zahradě

15:00 rozloučení, vyzvedávání dětí (děti je možné vyzvednout kdykoliv v čase po obědě)