V září 2020 jsme v Hejnicích otevřeli soukromou lesní školičku Lesní klub Skřivánek pro smíšenou skupinku dětí ve věku od 2 do 6 let. O dva a půl roku později jsme zřídili i Dětskou skupinu Skřivánek pro stejnou věkovou skupinu. Celková kapacita Skřivánku je 12 dětí – šest v dětské skupině a šest v lesním klubu.

Nabízíme alternativu klasickému předškolnímu vzdělávání pro ty rodiče a děti, pro které je ve výchově důležitý respekt a svoboda, kteří mají blízký vztah k přírodě, či ty, kteří chtějí i nadále trávit se svými dětmi hodně času ale zároveň jim na pár dní v týdnu nabídnout společnost jejich vrstevníků.

Jsme také otevřeni rodičům a chtěli bychom, aby se o chod školičky aktivně zajímali a zapojovali se do něj, ať již v rámci společných akcí a aktivit nebo s vlastními podněty.

Dětská skupina Skřivánek má k dispozici zázemí ve vilce na okraji Hejnic, jen co by kamenem dohodil od luk a lesů, pobyt v nichž je základem každého dne ve školičce.