Lesní klub Skřivánek, z.s.

IČO 09286349

předseda spolku MUDr. Lenka Pipková

Skřivánek 502

Hejnice, 463 62

lenka.pipkova@lesniklubskrivanek.cz

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Lenka Pipková, +420 605 879 545, itismelenka@hotmail.com